Mr O Broin's Class Website


Go to content

Main menu:


Our Class Prayers

Religion

The following are some of the prayers that we say each morning in class.

In ainm an athair
Agus an mhic
Agus an Spioraid Naomh
Ámen
In nómine Patris
Et Fílii
Et Spíritus Sancti.
Amen

Ár nAthair
(Our Father)

Ár nAthair
Atá ar neamh
Go naofar d-ainm
Go dtaga do ríocht
Go ndéanfar do thoil ar an dtalamh
Mar a dhéantar ar Neamh

Ár n-arán laethúil
Tabhair dúinn inniu
Agus maith dúinn ár bhfiacha
Mar a mhaithimidne dár bhfeichúina féin
Agus ná lig sinn i gcathú
Ach saor sinn ó olc

Ámen

Sé do bheatha, a Mhuire
(Hail Mary)

Sé do bheatha, a Mhuire,
Atá lán de ghrásta,
Tá an Tiarna leat.
Is beannaithe thú idir na mná
Agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa.

A Naomh-Mhuire, a Mháthair Dé,
Guigh orainn na peacaigh,
Anois agus ar uair ár mbáis.

Ámen


A Aingeal Ghil Dé
(Bright Angel of God)

A Aingeal Ghil Dé
Cur mé faoi do smacht
Mar a d'ordaigh
Mac Ghrámhar Dé ina reacht

Seas le mo thaobh
Gach am den lá
Soilsigh is coisnigh
Is seol mé slán.


Bright Angel of God
(Translation of A Aingeal Ghil Dé)

Bright Angel of God
Keep me safe
As God's loving Son
Ordered from Heaven

Stand by my side
Every hour of the day
Light and protect
And keep me safe.

Notre Père
(Our Father in French)

Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi
À ceux qui nous ont offensés
Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal.
AmenGegrüßet seist du, Maria
(Hail Mary in German)

Gegrüßet seist du, Maria,
Voll der Gnade,
Der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.

Heilige Maria,
Mutter Gottes,
Bitte für uns Sünder
Jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen


Karl O Broin 2018 | karlobroin@gmail.com

Back to content | Back to main menu